PRO URBE Civil Európai Fórum

Európa észak-déli és nyugat-keleti regionális törésvonalai az Európai Unióban nemzeti hatáskörbe tartozó kulturális örökség tekintetében különösen aggasztóak, mind a városi örökségvédelem, mind az informális örökségi kultúra szempontjából. A kezdetleges vagy éppen gyakorlatilag nem létező örökségvédelmi intézmények, valamint az örökségi kultúra töredékes és hiányos beépültsége az életformába a közép-kelet-európai térség történelmi elmaradottságának egyik kellően fel nem mért, súlyos konzerválója, csakúgy mint a felzárkózásból kieső déli városok “időtlensége”. E különböző történelmű térségek közös jellemzője a gyakorlati dezintegráció, a redukált állami felelősségvállalás, a társadalmi passzivitás és az örökségi értékeknél, mindenekelőtt a pótolhatatlan, nem egyszer világörökségi városnegyedeknél a rehabilitáció elmaradása, a történelmi épületállomány gyakran elképesztő lepusztultsága és kiszolgáltatottsága.

E helyzet megváltoztatásához nem elegendő az örökségi kultúra nemzeti védelmében magas szinten álló egyes északi és nyugati országok állami és/vagy nem-kormányzati önzetlen európai kezdeményezései a csak a világörökségi helyszíneket szolgáló Világörökség Központéival együtt sem.

A Fórum program

Az emberek úgy tekintik a kultúrát, mint az önmeghatározás és mozgósítás eszközét,
és igyekeznek helyi kulturális értékeiket érvényesíteni.
Kreatív sokszínűség. A Kultúra és Fejlődés Világbizottság jelentése

A formálódó PRO URBE Civil Európai Fórum megalapozója egy független nemzetközi civil hálózat, amelynek tagjai az európai városi örökség megőrzése, fenntartása és fejlesztése előmozdításáért fognak össze. A Budapest Világörökségéért Alapítvány / B.V.A. által kezdeményezett programban európai országok örökségi civil szervezetei, szakmai NGO-k, tudományos műhelyek, társadalmi egyesületek és nemzetközi szakmai szervezetek vesznek részt.

A Fórum Európa élő kulturális örökségi kaleidoszkópja. Célja a társadalom megerősítéséhez hozzájárulni a kulturális örökségen keresztül, és kezdeményezően kiállni az örökség egyes elemeinek védelmében, illetve magának az örökség ügyének prioritássá tételéért. A Fórum program a kimeríthetetlenül változatos és mérhetetlenül gazdag európai városi épített örökségről való közös gondolkodás és vita nyílt fórumát teremti meg, közös élménnyé és tapasztalattá változtatva Európa minden zugából, szegletéből elhozott ismereteket, életformákat, értékeket, kulturális szokásokat, közösségi és egyéni emlékezeteket, tudásokat, közösségi érzéseket. Egyszersmind a legmélyebb kulturális forrásait az országok, régiók, városok, helyszínek imázsának.

A civil hálózat az egymásba átjátszó valóságos és virtuális világ új lehetőségeit kísérletezi ki, amelyen keresztül gyakorlatilag létrejöhetnek a káprázatosan sokszínű és önálló kezdeményezésű együttműködési, részvételi formák kaleidoszkóp-modelljei, benne hagyományos programok is: munkalátogatások, workshopok, konferenciák, közterületi események, munkaanyagok, állásfoglalások kiadása.

A világörökség és Kelet-Közép-Európa

Prága, Bécs, Trieszt, Zágráb, Nagyvárad vagy Budapest utcáit járva az épületekké vált emlékezet
teszi közvetlenül átélhetővé múltunk közös rétegeit, s e múlt megismerése orvosság lehet a jelen identitás-zavaraira.
Moravánszky Ákos építészettörténész, urbanista

A világörökségi helyszínek kivételes egyetemes értéke növeli a regionális versenyképességet, és rendkívüli lehetőség a legeredményesebb örökségvédelmi/fejlesztési gyakorlatok számára. Mindkettő a közép- és keleteurópai régiókban fokozott jelentőséggel bír (Budapesti Ajánlások, ICCROM, UNESCO-WHC, 2000). Ezért a Fórum program a régió és a ‘világörökségi nagyhatalmak’ (pl. Németország, Franciaország, Olaszország, Anglia) civil szervezeteinek összefogásával indul.

A Fórum a Kulturális örökség európai évében

Ha Európa mint önálló történelmi egység létezik,
az talán leginkább az európai városoknak köszönhető.
Leonardo Benevolo építész, építészettörténész, urbanista

2018 a PRO URBE Civil Európai Fórum zászlóbontása. Az Európai Tanács és az Európai Parlament ezt az évet a Kulturális örökség európai évének jelölte ki. A Fórum elnyerte az EB Oktatás és Kultúra Főigazgatósága, valamint az EP Kulturális és Oktatási Bizottsága teljes támogatását, és hivatalosan megkapta az Év logója használatának a jogát. Programunkat civil partnereinkkel és a Fórum közönségével együttesen kívánjuk megvalósítani. Javasolt szempont az európai történelmi városrészek rehabilitációjának mint az örökségalapú városfejlesztés eszközének előtérbe állítása – ennek éppen Budapest az abszolút példája, amely ma Európa legnagyobb és legsürgősebb városrehabilitációs feladata, ami nélkül az összefüggő nagyságában unikális, magas színvonalú eklektikus architektúrákkal kiépült történeti városmag megőrzése nem lehetséges.

A Civil Fórumot egy nemzetközi konferenciával, átfogó online akcióval és örökség fesztivállal indítjuk el. A fórum-események É-D, K-Ny irányban ringlispil-szerűen fonják össze az európai régiók történeti városait, a polgárok érdeklődésének hullámát egyszerre generálva és követve. Például a 4×7=28 képlet alapján körbejáró város-kiállítás sorozat, amely hét hét alatt fel tudja villantani valamennyi uniós országból a sokszínű európai városkaraktert a négy égtáj szerint összeválogatva. A tevékenység anyagi fedezete uniós és más pályázatokból, kormányzati ill. szakpolitikai szervek közvetlen támogatásaiból és a függetlenség megőrzése mellett biztosítható egyéb forrásokból képződik.

Előzmények

Népeinek Európa a békét jelenti.
Habsburg Ottó

Az európai civil fórumot az alapítvány 2014-ben, a tíz ország európai uniós csatlakozásának tízéves évfordulója alkalmából kezdeményezte. A program tervére meghatározó brüsszeli személyiségek és számos ország vezetése bátorító üzenettel reagált. A hálózat kiépítése a gyakorlatban 2016-ban kezdődött az uniós tapasztalatok és a 2012-es magyar Világörökség Éve alapján, amelyet a B.V.A. a Világörökség Egyezmény és több magyar helyszín kerek évfordulója alkalmából parlamenti határozattal, az UNESCO védnökségével hozott létre. Ami a budapesti rehabilitációt illeti, komplex feladatáról már 2004-ben, az unióhoz csatlakozást követően a B.V.A. párbeszédet folytatott az EB és az EP legmagasabb szakpolitikai szintjein (Budapest Renewal kiadvány, 2004, B.V.A.).