Támogatók

Az Európai Bizottság Kulturális Főigazgatóságának
támogató levele

Brüsszel, 2017. december 21. 
Sent by ZAMPIERI Walter (EAC)

Kedves Bouquet László!

Köszönöm december 11-i levelét, amelyben arról tájékoztat, hogy a PRO URBE Civil európai fórum megindítását kezdeményezik a 2018-as Kulturális örökség európai éve (KÖEÉ/EYCH) égisze alatt.

Ahogy említi, Európa ismert kivételes épített kulturális örökségéről. Több mint 450 be-jegyzett helyszínnel Európa jegyzi csaknem a felét az UNESCO Világörökség Listának. Mégis, a kiemelkedő értékű örökségi épületek és helyszínek megőrzésében töredékes a megközelítés. Vannak példák sajnos Európában is arra, hogy örökségi értékeket kockáz-tatnak a történeti környezetben való beruházások, ha az örökség védelmét nem tekintik elsődlegesnek. A KÖEÉ egy egyéves lehetőség arra, hogy megvitassuk és megcímezzük ezeket a kihívásokat.
A megőrzött és érvényre juttatott városi épített örökség az európai városok vonzerejének fő tényezőjeként meghatározza versenyképességét és életfeltételeit, valamint forrása a társadalmi kohéziónak és az identitásnak. Magas minőségű, fenntartható és részvételi beavatkozások szükségesek ahhoz, hogy teljesen megvalósuljon a kulturális örökség potenciálja az európai társadalmak számára. Örökségünk megőrzése közös felelősségünk, ami érinti a közigazgatást, a kulturális örökség szektort, a magán szektort és a civil társadalmi szervezeteket. Gratulálok törekvésükhöz, hogy létrehozzák a PRO URBE Civil európai fórumot, amely ezeken az elveken alapul.

A PRO URBE Civil Európai Fórum egy időszerű kezdeményezés, amely jól illeszkedik a KÖEÉ céljaihoz, nevezetesen hogy előmozdítsa a kulturális örökség megőrzése, fenntartása és érvényesülése újszerű és részvételi megközelítését, valamint segítse a vitát, a tudás-átadást és a jó gyakorlatok cseréjét ezen a téren.
Nézve az előzetes koncepciót, amelyet volt kedves megküldeni, kifejezetten látom a két kezdeményezés közötti szinergiák lehetőségét. Örülnénk, ha követhetnénk egy ilyen érdekes projekt kibontakozását.
Örömmel adományozzuk a KÖEÉ logót a PRO URBE Civil európai fórumnak. A KÖEÉ logóval azokat a kezdeményezéseket díjazzuk, amelyek hozzájárulnak a Kulturális örökség európai éve egy vagy több célja eléréséhez, ahogy ezt lefekteti az EU 2017/864-es határozata – és ez a Fórum esete.

Tisztelettel
Marie Cornette
Európai Bizottság
Oktatás és Kultúra Főigazgatóság – D1 Kulturális Szakpolitikai Osztály

 

Az Európai Parlament Kulturális Bizottsága elnökének
támogató levele

2018.01.11.

Kedves Bouquet Úr!

Nagyon köszönöm 2017. december 11-i kedves levelét és a tájékoztatást a PRO URBE Civil európai fórum c. projektjükről, amivel nagy érdeklődéssel ismerkedtem meg.

Ahogy Ön minden bizonnyal tudja, a Kulturális örökség európai éve az Európai Parlament szívén fekszik, különösen annak Kulturális és Oktatási Bizottságáén, amelyet van szerencsém vezetni. Az európai dimenziójú, alulról felfelé szerveződő projektek, amilyen az Önöké, lényegesek abban, hogy az Európai évet sikeressé tegyék, teljesen kihasználva a benne rejlő potenciált. Így Ön a Kulturális és Oktatási Bizottság teljes támogatását bírja, és személyesen az enyémet is projektjéhez, amelynek a kibontakoztatásához a legjobbakat kívánom.
Ha bármi gyakorlati vagy pénzügyi támogatásra szüksége van e tárgyban, engedje meg, hogy az Európai Bizottságra hivatkozzam (https://europa.eu/cultural-heritage), amely – a minden tagállamban kijelölt nemzeti koordinátorokkal együtt – felelős az Év közvetlen megvalósulásáért.

Legnagyobb tisztelettel, és ismét megköszönve a kezdeményezésüket

Petra Kammerevert
az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága elnöke